தமிழும் மலேசியத் தமிழரும்! கவிஞர் இரா. இரவிதமிழும் மலேசியத் தமிழரும்!
கவிஞர் இரா. இரவி.
******
மலேசியா நாடு போலவே இந்தியாவிலும்
மங்காத தமிழை ஆட்சிமொழி ஆக்கிடுவோம்!

மலேசியா நாட்டில் வாழ்ந்திட்ட போதும்
மலாய் மொழி அறிந்தாலும் தமிழை மறக்காதவர்கள்!

பெற்ற குழந்தைகளுக்கு மலேசியத் தமிழர்கள்
பைந்தமிழை நாளும் கற்பித்து வருகின்றனர்!

வருமானத்தில் ஒரு பகுதி தமிழுக்கு செலவழிப்பவர்கள்
வண்டமிழை வளர்ப்பதற்கு துணை நிற்பவர்கள் !

கருத்தரங்கம் நடத்தி தமிழை வளர்ப்பவர்கள்
கவியரங்கம் நடத்தி தமிழை வளர்ப்பவர்கள் !

தமிழோடு தமிழ்ப்பண்பாட்டையும் வளர்ப்பவர்கள்
தமிழர்களின் அடையாளத்தை என்றும் இழக்காதவர்கள் !

தமிழகத்திற்கு சுற்றுலாவாக வருகை தந்து
தமிழைப் பறைசாற்றி வருபவர்கள்!

நல்ல தமிழில் நாளும் பேசி வருபவர்கள்
நம்மைப் போல தமிங்கிலம் என்றும் பேசாதவர்கள் !

தமிழின் அருமை பெருமை அனைத்தும் அறிந்தவர்கள்
தமிழ் எனவே என்றும் செழித்து வாழ்பவர்கள்!

மலேசியத் தமிழர்களின் உயிர்மூச்சு தமிழ்
மலேசியத் தமிழர்களென தமிழகத் தமிழர்களும் மாறுவோம் !

உலகின் முதல்மொழி தமிழுக்கு மகுடம் சூட்டுவோம்
உலகத் தமிழர்கள் ஒன்றிணைந்த தமிழை வளர்ப்போம் !

மனிதன் தோன்றியபோது தோன்றிய மொழிக்கு
மண்ணில் மரியாதையை பெற்றுத் தருவோம்!

கருத்துகள்