உலக சுற்றுலா தின விழா 2018. முதன் முறையாக நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் மதுரை விமான நிலையத்தின் உள்ளே சென்று நடத்திய நாட்டுப்புறக் கலை நிகழ்ச்சி . படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் முருகன் கை வண்ணம் .

உலக சுற்றுலா தின விழா 2018. முதன் முறையாக நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் மதுரை விமான நிலையத்தின் உள்ளே சென்று நடத்திய நாட்டுப்புறக் கலை நிகழ்ச்சி . படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் முருகன் கை வண்ணம் .
கருத்துகள்