முகநூல் தோழி கவிதாயினி யாத்விகாவுடன் மதுரை மீனாட்சி அரசினர் மகளிர் கல்லூரி பேராசிரியர் யாழ் சு. சந்திரா அவர்களின் அன்பு மகள் செல்வி சு .அருணா பிரியதர்சினி -செல்வன் த. பாரதி சிவசங்கரன் திருமண வரவேற்பில்

முகநூல் தோழி கவிதாயினி யாத்விகாவுடன் மதுரை மீனாட்சி அரசினர் மகளிர் கல்லூரி பேராசிரியர் யாழ் சு. சந்திரா அவர்களின் அன்பு மகள் செல்வி சு .அருணா பிரியதர்சினி -செல்வன் த. பாரதி சிவசங்கரன் திருமண வரவேற்பில்.

கருத்துகள்