புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில் மணியம்மை பள்ளியில் நடந்த முப்பெரும் விழாவில் "தமிழர்க்கு ஒருவர் தலைவர் " நூலை ,நூல் ஆசிரியர் முனைவர் கு .வே .பாலசுப்ரமணியன் அவர்களிடமிருந்து கவிஞர் இரா .இரவி பெற்றுக் கொண்டார் உடன் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன்,மேனாள் அமைச்சர் க .வெங்கடபதி உள்ளனர்

புரட்சிக் கவிஞர் மன்றத்தின் சார்பில் மணியம்மை பள்ளியில் நடந்த முப்பெரும் விழாவில் "தமிழர்க்கு ஒருவர் தலைவர் " நூலை ,நூல் ஆசிரியர் முனைவர் கு .வே .பாலசுப்ரமணியன் அவர்களிடமிருந்து   கவிஞர் இரா .இரவி பெற்றுக் கொண்டார் உடன் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன்,மேனாள் அமைச்சர் க .வெங்கடபதி உள்ளனர் .


கருத்துகள்