இலக்கிய விழாவிற்காக சென்னை செல்லும் தமிழ்த்தேனீ இரா.மோகன் அய்யாவிற்கு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வழி அனுப்பினேன்.

இலக்கிய விழாவிற்காக சென்னை செல்லும் தமிழ்த்தேனீ இரா.மோகன் அய்யாவிற்கு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வழி அனுப்பினேன்.

கருத்துகள்