ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


தினமும் இருமுறை 
நேரம் காட்டியது 
ஓடாத கடிகாரம் !

சுகமானது 
பகை 
இல்லாத வாழ்வு !

வழிவகுக்கும் 
அழிவிற்கு 
தற்பெருமை !

சும்மா கிடந்த சங்கை 
ஊதிடும் 
அரசியல்வாதி !

சொன்னால் 
வெட்கக்கேடு 
இன்றைய  அரசியல்! 

பண மதிப்பு இழப்பால் 
மதிப்பிழந்து 
நாடு !

உண்மையானது 
படியில் பயணம் 
நொடியில் மரணம் !

உணர்க 
உதவினால் 
உயரலாம் ! 

தேன் ஒழுகப்பேசி 
தெருவில் விடுவது 
அரசியல் கூட்டணி !

ஆவதும் 
அழிவதும் 
சொல்லாலே !

நாய்வாலை நிமிர்த்த முடியாது 
திருத்தவே முடியாது 
அரசியல்வாதிகளை !

.
மரம்  நடும் விழா
நட்டதோடு சரி 
ஊற்றுவதில்லை தண்ணீர் !

மூன்று பக்கம் கடலால் மட்டுமல்ல 
வரிகளால் சூழ்ந்த 
இந்தியா !

கருத்துகள்