மதுரை வானொலி நிலையத்தில் பட்டிமன்றம் ஒலிப்பதிவு ! நடுவர் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் ! தலைப்பு; விடுதலைக்கு பெருமை சேர்ப்பது வேர்களா ? விழுதுகளா ? ஒளிபரப்பு நாள் 15.8.2018. நேரம் காலை 11 மணி மதுரை வானொலி மற்றும் அனைத்து பண்பலை வானொலிகளிலும் ஒலிபரப்பாகும்.நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு ; திரு .பூரணகுமார் என்ற ஞானசம்பந்தன்

மதுரை வானொலி நிலையத்தில் பட்டிமன்றம் ஒலிப்பதிவு !

நடுவர் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் !

தலைப்பு; 
விடுதலைக்கு   பெருமை சேர்ப்பது வேர்களா   ? விழுதுகளா   ?

ஒளிபரப்பு நாள் 15.8.2018. நேரம் காலை 11 மணி 
மதுரை வானொலி மற்றும் அனைத்து பண்பலை  வானொலிகளிலும்  ஒலிபரப்பாகும்.நிகழ்ச்சி ஒளிப்பதிவு ;
திரு .பூரணகுமார் என்ற ஞானசம்பந்தன் 


கருத்துகள்