முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் மலரும் நினைவுகளை மலர்விக்கும் விதமாக தி இந்து தமிழ் நாளிதழில் செவ்வாய் தோறும் எழுதி வரும் "காற்றில் கரையாத நினைவுகள்" தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் மலரும் நினைவுகளை மலர்விக்கும் விதமாக தி இந்து தமிழ் நாளிதழில் செவ்வாய்   தோறும்   எழுதி வரும் "காற்றில் கரையாத நினைவுகள்" தொடர் படித்து மகிழுங்கள் .

கருத்துகள்