அனைத்துத் தமிழ் உள்ளங்களுக்கு வணக்கம்..

அனைத்துத் தமிழ் உள்ளங்களுக்கு வணக்கம்...

24.6.18 (ஞாயிறு) அன்று மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவை - கவியரங்கம் நிகழ்ச்சியின் சில மின்படங்கள் இதோ...
கீழே உள்ளதை கிளிக் செய்யவும்.


orநன்றி 

அன்புடன் 
கு.கி.கங்காதரன் 
மதுரை 
9865642333

கருத்துகள்