மதுரைக்கு வருகை தந்த தினமணி உதவி ஆசிரியர்.கவிதை மணி பொறுப்பாசிரியர் கவிஞர் திருமலை சோமு அவர்களை வரவேற்றபோது

மதுரைக்கு வருகை தந்த தினமணி உதவி ஆசிரியர்.கவிதை மணி பொறுப்பாசிரியர் கவிஞர் திருமலை சோமு அவர்களை வரவேற்றபோது

கருத்துகள்