முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தி இந்து தமிழ் நாளிதழில் செவ்வாய் தோறும் எழுதி வரும் காற்றில் கரையாத நினைவுகள் படித்து மகிழுங்கள் .

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தி இந்து தமிழ் நாளிதழில் செவ்வாய்  தோறும் எழுதி வரும் காற்றில் கரையாத நினைவுகள் படித்து மகிழுங்கள் .

கருத்துகள்