இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் திரு .முருகன் அவர்களின் மகன் புகைப்படக் கலைஞர் சந்திர சேகர் கை வண்ணத்தில்

இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் திரு .முருகன் அவர்களின் மகன் புகைப்படக் கலைஞர் சந்திர சேகர் கை வண்ணத்தில்.


கருத்துகள்