நன்றி .கவிதை உறவு மாத இதழ் .

நன்றி .கவிதை உறவு  மாத இதழ் .கருத்துகள்