சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த சுற்றுலாத் துறை ஆணையரும் ,சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனருமான திருமிகு பழனிக்குமார் இ .ஆ .ப .அவர்களை தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்கள் தொகுத்த "மோகனம்" நூல் வழங்கி வரவேற்ற போது

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த சுற்றுலாத் துறை ஆணையரும் ,சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் மேலாண்மை இயக்குனருமான திருமிகு பழனிக்குமார் இ .ஆ .ப .அவர்களை தமிழ்ச் சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்கள் தொகுத்த "மோகனம்" நூல் வழங்கி வரவேற்ற போது.

கருத்துகள்