பதிப்புச் செம்மல் மதிப்புறு முனைவர் வானதி இராமநாதன் அவர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி .இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்

பதிப்புச் செம்மல் மதிப்புறு முனைவர் வானதி இராமநாதன்  அவர்களுடன்  கவிஞர் இரா .இரவி .இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்

கருத்துகள்