யு டீயூப் காணொளியில் கவிஞர் இரா .இரவி படைப்புகள் , நேர்முகம் .நூல் மதிப்புரை கண்டு மகிழ்க !

யு டீயூப் காணொளியில் கவிஞர் இரா .இரவி படைப்புகள் ,  நேர்முகம் .நூல் மதிப்புரை கண்டு மகிழ்க !
https://www.youtube.com/watch?v=JMw3gwx7abo&t=338s

https://www.youtube.com/watch?v=BMxhIzbEtbA&feature=youtu.be&a

கருத்துகள்