கோவை வசந்த வாசல் கவி மன்றம் விருது ! கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்