இராஜபாளையம் புத்தகத் திருவிழா செல்வதற்கு மதுரை வந்த முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்களை வரவேற்றபோது

இராஜபாளையம் புத்தகத் திருவிழா செல்வதற்கு மதுரை வந்த முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்களை வரவேற்றபோது.
கருத்துகள்