சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் பொங்கல் விழா அழைப்பிதழ் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் பொங்கல் விழா அழைப்பிதழ் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்