சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் நடந்த மகிழ்வோர் மன்ற விழாவில் திரு .நஜுமுதீன் ,ஆடலரசன் காளிதாஸ் ,காளிதாஸ் அவர்களின் மகள் பிரியதர்சினி .கவிஞர் இரா .இரவி .படங்கள் .இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில்

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் நடந்த மகிழ்வோர்  மன்ற விழாவில் திரு .நஜுமுதீன் ,ஆடலரசன்   காளிதாஸ் ,காளிதாஸ் அவர்களின் மகள் பிரியதர்சினி .கவிஞர் இரா .இரவி .

படங்கள் .இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் கை வண்ணத்தில் .


கருத்துகள்