17 வது நூலான "ஹைக்கூ உலா" தேர்வு செய்யப்பட்டு தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களின் ஆய்வுரையுடன் அரங்கேற்றமானது . கவிஞர் இரா .இரவி

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நூல்கள் தேர்வுக் குழுவினரால் என்னுடைய 17 வது நூலான "ஹைக்கூ உலா" தேர்வு செய்யப்பட்டு தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் அவர்களின் ஆய்வுரையுடன் அரங்கேற்றமானது . கவிஞர் இரா .இரவி
சில படங்கள் கவிஞர் கு.கி.கங்காதரன் கை வண்ணத்தில்கருத்துகள்