முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தினத்தந்தி நாளிதழில் ஞாயிறு தோறும் எழுதிவரும் "செய்தி தரும் சேதி" எனும் தகவல் தொடர் படித்து மகிழுங்கள்

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தினத்தந்தி நாளிதழில் ஞாயிறு தோறும்  எழுதிவரும் "செய்தி தரும் சேதி" எனும் தகவல்  தொடர் படித்து மகிழுங்கள்

கருத்துகள்