நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குனர் சண்முகம் சரவணன் அவர்களுக்கு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வரவேற்றபோது .இனிய நண்பர் ராஜேஷ் கை வண்ணத்தில்

நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிறுவனத்தின்  மேலாண்மை இயக்குனர்  சண்முகம் சரவணன்  அவர்களுக்கு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வரவேற்றபோது .இனிய நண்பர் ராஜேஷ் கை வண்ணத்தில்


கருத்துகள்