முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் எழுதிய எல்லா நூல்களும் சலுகை விலையில் கிடைக்கும்

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள்  எழுதிய எல்லா நூல்களும் சலுகை விலையில் கிடைக்கும் .குறிப்பாக தினத்தந்தி நாளிதழின் பரிசுப் பெற்ற" இலக்கித்தில் மேலாண்மை  " நூலும் தினத்தந்தி வெளியீடான "கேள்வியும் நானே ! பதிலும் நானே ! " நூலும் சலுகை விலையில் கிடைக்கும் .

கருத்துகள்