சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் மணியான ஆறு நூல்கள் வெளியீட்டு விழா அழைப்பிதழ் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம்   வைத்து  தமிழ்  வளர்த்த  மதுரையில்  மணியான  ஆறு  நூல்கள்  வெளியீட்டு  விழா  அழைப்பிதழ் ! கவிஞர் இரா .இரவி !


16.12.2017 சனிக் கிழமை மாலை விழா வருக !கருத்துகள்