சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த மரபுக்கவிஞர் கருமலைத் தமிழாழன் அவர்களுக்கு பொன்னாடைப் போர்த்தி சுற்றுலா கையேடு வழங்கி வரவேற்ற போது. கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த மரபுக்கவிஞர் கருமலைத் தமிழாழன் அவர்களுக்கு  பொன்னாடைப் போர்த்தி சுற்றுலா கையேடு வழங்கி  வரவேற்ற போது. கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்