படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி ! பெண்ணுக்கு நீதி ! நீதியரசர் எஸ் . விமலா அவர்கள் ! ஞாயிறு தோறும் வரும் விழிப்புணர்வுத் தொடர் ! நன்றி .தி இந்து தமிழ்

படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி ! பெண்ணுக்கு நீதி !

நீதியரசர் எஸ் . விமலா அவர்கள் !

ஞாயிறு தோறும் வரும் விழிப்புணர்வுத் தொடர் !

நன்றி .தி இந்து தமிழ்

கருத்துகள்