தினமணி கவிதைமணி இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவியின் கவிதைகள் படித்து மகிழுங்கள்

தினமணி கவிதைமணி இணையத்தில் கவிஞர் இரா .இரவியின் கவிதைகள் படித்து மகிழுங்கள்

-- http://www.dinamani.com/topic?term=%E0%AE%95%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%9E%E0%AE%B0%E0%AF%8D%20%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%20.%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%B5%E0%AE%BF&request=ALL&search=short

கருத்துகள்