சுற்றுலாத் துறையின் சார்பில் திருச்சியில் மாநில அளவில் நடந்த உலக சுற்றுலா தின விழாவில் கலை நிகழ்ச்சி நடத்தி பலரின் பாராட்டைப் பெற்ற கிராமியக் கலைஞர் மதுரை தா .கோவிந்தராஜ் முகவரி !

சுற்றுலாத் துறையின் சார்பில் திருச்சியில்  மாநில அளவில் நடந்த உலக சுற்றுலா தின விழாவில் கலை நிகழ்ச்சி நடத்தி பலரின் பாராட்டைப் பெற்ற கிராமியக்  கலைஞர் மதுரை தா .கோவிந்தராஜ் முகவரி !

கருத்துகள்