முனைவர் பேராசிரியர் தமிழ்ச்சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்!கவிஞர் இரா .இரவி

தமிழக அரசின் இளங்கோவடிகள் விருது பெற்ற முதல் பெண்மணி .தமிழ்த் தேனீ இரா மோகன் அவர்களைக் காதலித்துக் கரம் பிடித்து காதல் திருமண வெற்றிக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கும், முனைவர் பேராசிரியர் தமிழ்த் தேனீ இரா மோகன் அய்யா அவர்களுக்கு வெற்றிக்குத் துணை நிற்கும் அவர் துணைவி
முனைவர் பேராசிரியர் தமிழ்ச்சுடர் நிர்மலா மோகன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்!கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்