சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் " கேள்வியும் நானே ! பதிலும் நானே ! " நூலை முன்வைத்து முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப .அவர்களுடன் ஒரு இனிய பொன்மாலை !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் " கேள்வியும்  நானே ! பதிலும் நானே !  " நூலை முன்வைத்து முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர்
வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப .அவர்களுடன் ஒரு இனிய பொன்மாலை !

கருத்துகள்