பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை ! நூல் ஆசிரியர் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் ! நன்றி .பொதிகை மின்னல் !

பன்முக நோக்கில் குறுந்தொகை !
நூல் ஆசிரியர் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் !
நன்றி .பொதிகை மின்னல் !

கருத்துகள்