சுற்றுலாத்துறையின் கலை விழாக்களில் வாசிக்கும் மிகச் சிறந்த நாதஸ்வரக் கலைஞர் கலை வளர் மணி கருப்பையா !தகவல் கவிஞர் இரா .இரவி !

சுற்றுலாத்துறையின்  கலை விழாக்களில் வாசிக்கும் மிகச் சிறந்த நாதஸ்வரக் கலைஞர் கலை வளர் மணி கருப்பையா !
தகவல் கவிஞர் இரா .இரவி !


கருத்துகள்