மணல் குவாரிகள் மூடல் ! இயற்கையே தலை வணக்கும் தீர்ப்பு நீதியரசர் ஆர் .மகாதேவன் ! நன்றி . தினமலர் நாளிதழ் !

மணல் குவாரிகள் மூடல் !

இயற்கையே தலை வணக்கும் தீர்ப்பு !

நீதியரசர் ஆர் .மகாதேவன் !

நன்றி . தினமலர் நாளிதழ் !


கருத்துகள்