முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தினத்தந்தி நாளிதழில் ஞாயிறு தோறும் எழுதி வரும் " செய்தி தரும் சேதி " படித்து மகிழுங்கள் !


முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தினத்தந்தி  நாளிதழில் ஞாயிறு தோறும் எழுதி வரும் " செய்தி தரும் சேதி " படித்து மகிழுங்கள் !


-- 

கருத்துகள்