பன்முக நோக்கில் புற நாநூறு ! நூல் ஆசிரியர் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் ! நூல் மதிப்புரை தினத்தந்தி நாளிதழ் !

பன்முக நோக்கில் புற நாநூறு !
நூல் ஆசிரியர் தமிழ்த் தேனீ முனைவர் இரா .மோகன் !
நூல் மதிப்புரை தினத்தந்தி நாளிதழ் !

கருத்துகள்