படித்ததில் பிடித்தது ! கவிஞர் இரா .இரவி ! பெண்ணுக்கு நீதி ! ஞாயிறு தோறும் வரும் விழிப்புணர்வுத் தொடர் ! நீதியரசர் எஸ் . விமலா அவர்கள் நன்றி .தி இந்து தமிழ்

படித்ததில் பிடித்தது  ! கவிஞர் இரா .இரவி !
பெண்ணுக்கு நீதி ! ஞாயிறு தோறும் வரும் விழிப்புணர்வுத் தொடர் !
நீதியரசர் எஸ் . விமலா அவர்கள்
நன்றி  .தி இந்து தமிழ்

கருத்துகள்