12.11.2017 இன்று என் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி சென்று ரூபாய் ஆயிரம் நன்கொடையும், என் மனைவி ஜெயச்சித்ரா செய்த ரசகுல்லாவும் வழங்கி வந்தேன். கவிஞர் இரா .இரவி !

12.11.2017 இன்று என் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அகவிழி பார்வையற்றோர் விடுதி சென்று ரூபாய் ஆயிரம் நன்கொடையும், என் மனைவி ஜெயச்சித்ரா செய்த ரசகுல்லாவும் வழங்கி வந்தேன். கவிஞர் இரா .இரவி ! http://www.agavizhi.org/html/கருத்துகள்