சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த முன்னாள் சுற்றுலாத்துறை ஆணையர் திரு .மோகனதாஸ் இ .ஆ .ப . அவர்களுக்கு முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்கள் எழுதிய நேரம் நூல் வழங்கிவழியனுப்பிய போது.கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு வந்த முன்னாள் சுற்றுலாத்துறை ஆணையர் திரு .மோகனதாஸ் இ .ஆ .ப . அவர்களுக்கு முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்கள் எழுதிய நேரம் நூல் வழங்கிவழியனுப்பிய போது.கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்