முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தந்தந்தி நாளிதழில் ஞாயிறு தோறும் எழுதி வரும் " செய்தி தரும் சேதி " படித்து மகிழுங்கள் !

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் தந்தந்தி நாளிதழில் ஞாயிறு  தோறும்   எழுதி வரும் " செய்தி தரும் சேதி " படித்து மகிழுங்கள் !

கருத்துகள்