சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள காந்தியடிகள் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் தமிழ் இலக்கிய இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு மாநாட்டில் கருத்தரங்கம் ,கவியரங்கம் நடந்ததன

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் உள்ள காந்தியடிகள் அருங்காட்சியக வளாகத்தில் தமிழ் இலக்கிய இயக்கங்களின்  கூட்டமைப்பு மாநாட்டில் கருத்தரங்கம் ,கவியரங்கம் நடந்ததன.

மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வருகை தந்து சிறப்பித்து விருதுகள் வழங்கினார் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்