படித்ததில் பிடித்தது . கவிஞர் இரா .இரவி ! நன்றி . தினமலர் நாளிதழ் !


படித்ததில்  பிடித்தது  . கவிஞர்  இரா  .இரவி  !
நன்றி .  தினமலர்  நாளிதழ்  !

-- 


கருத்துகள்