ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !


ஹைக்கூ !   கவிஞர் இரா .இரவி !

உயர்திணை யார்
நன்றி மறக்கும்  மனிதன்
நன்றி மிக்க நாய் !

கருத்துகள்