பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார் சிலைக்கு பாரதி தேசிய பேரவையின் தலைவர் க .ஜான் மோசஸ் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தபோது !

பகுத்தறிவுப் பகலவன் தந்தை பெரியார் சிலைக்கு பாரதி தேசிய பேரவையின் தலைவர் க .ஜான் மோசஸ் தலைமையில்   மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தபோது !
கருத்துகள்