சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை 12 வது புத்தகத் திருவிழா 12.9.2017 இன்றுடன் முடிந்தது .நிறைவு விழா சிறப்புரையை நீதியரசர் மகாதேவன் நிகழ்த்தினார்

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை 12 வது புத்தகத் திருவிழா 12.9.2017 இன்றுடன் முடிந்தது .நிறைவு விழா  சிறப்புரையை நீதியரசர் மகாதேவன் நிகழ்த்தினார் .


கருத்துகள்