ஈரோடு புத்தகத் திருவிழாவில் 'எது ஆன்மீகம்'என்ற தலைப்பில் முதன்மைச் செயலர் , முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள்

ஈரோடு புத்தகத் திருவிழாவில் 'எது ஆன்மீகம்'என்ற தலைப்பில் முதன்மைச் செயலர் , முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப அவர்கள் ் உரையைக் கேட்க திரண்ட மக்கள் கூட்டம்
 1 3/4  மணி நேரம் உரையாற்றினார்கள் ஒருவரும் எழுந்து செல்லவில்லை மொத்த கூட்டமும் கடைசி வரை இருந்து கேட்டனர் .


கருத்துகள்