ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ !  கவிஞர் இரா .இரவி ! 

வருத்தத்தில் கதிரவன் 
நிலவு கண்டு மலரும் 
அல்லி ! 

வெளியே 
தெரிவதில்லை 
வேர்களின் கடின உழைப்பு ! 

உடன் இருந்தாலும் 
ஒட்ட விடுவதில்லை நீரை 
தாமரை இலை ! 

கொடியதும் உண்டு 
மரங்களில் 
கருவேல மரம் ! 

முக்கண் உண்டால் 
இன்பம் 
நுங்கு ! 

அவசியம் 
களை எடுப்பு 
விவசாயம் ! 

காக்கும் நீர்வளம் 
தரும் நன்மைகள் 
பனைமரம் !

கருத்துகள்