விடுதலைத் திருநாளை முன்னிட்டு குருதிக் கொடை தரும் விழா !

விடுதலைத் திருநாளை முன்னிட்டு குருதிக் கொடை தரும் விழா ! 

தொண்டு உள்ளம் என்ற தலைப்பில் கவிமாமணி சி .வீரபாண்டியத் தென்னவன் தலைமையில் மாபெரும் கவியரங்கம் !ஏற்பாடு இளைய நேதாசி வே .சாமிநாதன் கருத்துகள்