இன்று மதுரையில் இருந்து சென்னை சென்ற பத்ம ஸ்ரீ கமல ஹாசன் அவர்களுடன் சில நிமிடங்கள் உரையாடி விட்டு முதன்மைச் செயலர் முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ ஆ .ப . அவர்கள் எழுதிய நேரம் என்ற நூலை பரிசளித்தேன் .சந்திப்பு ஏற்பாடு கலைமாமணி கு .ஞானசம்பந்தன் அவரகள்

இன்று மதுரையில் இருந்து சென்னை சென்ற பத்ம ஸ்ரீ கமல ஹாசன் அவர்களுடன் சில நிமிடங்கள் உரையாடி விட்டு முதன்மைச் செயலர் முது முனைவர் வெ.இறையன்பு இ ஆ .ப . அவர்கள் எழுதிய நேரம் என்ற நூலை பரிசளித்தேன் .சந்திப்பு ஏற்பாடு கலைமாமணி கு .ஞானசம்பந்தன் அவரகள் 

கருத்துகள்