ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

ஏறும்போது ரூபாயில் 
இறங்கும்போது பைசாவில் 
பெட்ரோல் ! 

அன்று உப்புக்கு 
இன்று அனைத்துக்கும் 
வரி ! 

பண்படுத்தப் படைத்தது 
புண்படுத்தப் பயன்படுது 
மதம் ! 

உயர் திணையிலிருந்து 
அ ஃ றிணைக்கு இறக்கம் 
சாதி வெறி ! 

பயிற்றுவிக்கின்றன 
ஊடகங்கள் 
தமிங்கிலம் ! 


அறிகுறி 
சுனாமிக்கு 
வெப்பமயமாதல் ! 

வெட்டுதல் அதிகம் 
நடுதல் குறைவு 
மரம் ! 

அய்வகை நிலத்திலும் 
அமோக சுரண்டல் 
மனிதன் ! 

பகிர்ந்துண்ணும் பறவை 
தனித்துண்ணும் மனிதன் 
உயர்திணை எது ? 

தொழிலாளி வேடம் 
கோடிகள் ஊதியம் 
கதாநாயகன் !

கருத்துகள்